De Participatiewet

De Participatiewet is een belangrijke wetgeving die tot doel heeft de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. Deze wet vervangt sinds 2015 verschillende regelingen, zoals de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong. De participatiewet stimuleert werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en biedt verschillende regelingen en voorzieningen om dit te ondersteunen. Werkgevers die gebruikmaken van de Participatiewet profiteren van verschillende voordelen.

Suzanne en Thom in overleg tijdens het werk met glasplaat

Inclusief ondernemen met de Participatiewet

Het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking zorgt voor een diverser personeelsbestand, waarin verschillende talenten en perspectieven samenkomen. Dit leidt tot een verhoogde creativiteit, innovatie en productiviteit binnen de organisatie. Bovendien draagt inclusief werkgeverschap bij aan een positief imago van de organisatie, zowel intern als extern.

Bij WSP Helmond-De Peel staan we klaar om werkgevers te ondersteunen bij het benutten van de voordelen die de Participatiewet biedt. Ons team van professionals adviseert en begeleidt werkgevers bij het in dienst nemen en succesvol laten functioneren van mensen met een arbeidsbeperking. Samen streven we naar een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen de kans krijgt om zijn of haar talenten te benutten en volwaardig deel te nemen aan het arbeidsproces.

De voordelen voor werkgevers

Een belangrijk voordeel voor werkgevers is de mogelijkheid om gebruik te maken van loonkostensubsidie. Dit betekent dat de werkgever een vergoeding ontvangt voor het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de productiviteit van de werknemer met een arbeidsbeperking. Hierdoor kunnen werkgevers iemand in dienst nemen die anders mogelijk moeilijker aan het werk zou komen.

Jobcoaching

Daarnaast biedt de Participatiewet ook mogelijkheden voor jobcoaching. Werkgevers kunnen gebruik maken van professionele jobcoaches, die de werknemer met een arbeidsbeperking begeleiden en ondersteunen op de werkvloer. Deze jobcoaches zorgen ervoor dat de werknemer optimaal functioneert en helpen zowel de werknemer als de werkgever bij eventuele aanpassingen of uitdagingen.

Samenwerking met specialisten

Een ander voordeel van de Participatiewet is dat werkgevers kunnen rekenen op ondersteuning en advies van specialisten op het gebied van inclusief werkgeverschap. Als werkgever krijg je toegang tot kennis en expertise over het in dienst nemen en begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking. De adviseurs van WSP Helmond-De Peel weten van welke subsidies en voorzieningen jij als werkgever gebruik kunt maken. Deze samenwerking helpt eventuele zorgen of onzekerheden weg te nemen over het inclusieve ondernemen.

Meer over loonkostensubsidie
Werknemer aan het werk in keuken

Het stimuleren van ondernemers

Gemeenten hebben de taak om werkgevers te stimuleren mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Bijvoorbeeld met een vergoeding voor aanpassing van de werkplek of loonkostensubsidie. Regelingen waar ondernemers gebruik van kunnen maken zijn onder andere:

De banenafspraak

De banenafspraak is de afspraak tussen overheid en werkgevers om meer banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het doel van de banenafspraak is om de arbeidsmarkt inclusiever te maken, de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en gelijke kansen te bieden aan iedereen, ongeacht eventuele beperkingen.

Iedereen die valt on der de banenafspraak staat genoteerd in het doelgroepregister. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert zo of werkgevers zorgen voor voldoende extra banen. Werkgevers kunnen op hun beurt opzoeken of werknemers in het doelgroepregister staan.

Lees hier meer over de banenafspraak
Het breed offensief is er om meer mensen aan het werk te krijgen
Schneider Electric medewerkers aan het werk

Het breed offensief

Met het breed offensief heeft het kabinet maatregelen voorgesteld om meer mensen met een beperking aan een baan te helpen en aan het werk te houden.

Meer over het Breed offensief

Loondispensatie

Loondispensatie is bedoeld voor werknemers met een Wajong-uitkering. En tijdelijk ook voor werknemers met een IVA-uitkering en werknemers met een Wajong-uitkering zonder arbeidsvermogen.

Meer over Loondispensatie
Interactie werknemers VDL

Al je vragen over de participatiewet snel en goed beantwoord

Adviseur Werkgevers WSP receptie

Stel je vraag direct

Elke werkdag bereikbaar tussen 8:30 uur en 17:00 uur

Laat een van onze accountmanagers je terugbellen