De lettertjes die erbij horen

WerkgeversServicepunt is een samenwerkingsverband van Senzer en UWV.

Proclaimer

De voorwaarden van deze proclaimer zijn van toepassing op deze website. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze proclaimer.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Senzer en UWV zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Senzer en UWV garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Senzer en UWV wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Kom je informatie tegen die verouderd of niet correct is, dan stellen wij je reactie bijzonder op prijs.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Senzer en UWV links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Senzer en UWV aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Senzer en UWV niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Senzer en UWV behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Senzer en UWV of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Senzer en UWV behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze proclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze proclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de proclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze proclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Toegankelijkheidsverklaring

Even geduld… de toegankelijkheidsverklaring moet nog worden toegevoegd.

Cookiebeleid

Het cookiebeleid lees je niet hier maar op de pagina cookiebeleid, logisch toch.