Loonkostensubsidie

Werkgevers die mensen met een ziekte of handicap in dienst nemen kunnen aanspraak maken op loonkostensubsidie. De loonkostensubsidie is bedoeld om werkzoekenden vallend onder de Participatiewet makkelijker aan een baan te helpen. Zo maken we samen de afstand tot de arbeidsmarkt kleiner.

Loonkostensubsidie geeft werknemers de kans minder productieve werknemers aan te nemen

Wat is loonkostensubsidie?

De loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die door ziekte of een handicap moeilijker werk kunnen vinden, in dienst nemen. De subsidie compenseert het verschil tussen de productiviteit van een werknemer, ook wel loonwaarde genoemd, en het wettelijk minimumloon. Het minimumloon is namelijk gebaseerd op 100% arbeidsproductiviteit. Is een werknemer minder dan 100% productief? Dan kun je dankzij de loonkostensubsidie toch deze minder productieve werknemer in dienst nemen.

Ben je benieuwd of jouw medewerker in aanmerking komt voor loonkostensubsidie? Neem dan contact op met onze adviseurs.

We beantwoorden je vragen graag!

Loonkostensubsidie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie neem je een werknemer in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn door een arbeidsbeperking niet in staat zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. In aangewezen gevallen kan Senzer besluiten de loonkostensubsidie in te zetten voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Technicus in de automotive branche
Robin met bladblazer

De hoogte van de loonkostensubsidie

De loonkostensubsidie compenseert het verlies aan arbeidsprestatie en wordt berekend op basis van het wettelijk minimumloon inclusief vakantietoeslag, naar rato van het aantal werkuren per week. De hoogte van de subsidie bedraagt nooit meer dan 70% van het minimumloon inclusief vakantiegeld.

Loonkostensubsidie aanvragen

We helpen je graag bij het aanvragen van de loonkostensubsidie. Wil je weten of je in aanmerking komt of heb je nog andere vragen over loonkostensubsidie? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Anne Loeffen

Anne Loeffen

Adviseur werkgeversdiensten
Branche: Zorg & Welzijn
Werkgebied: regio Helmond-De Peel
Abdel Zariouh

Abdel Zariouh

Manager Werkgeversdienstverlening
Branche: algemeen
Werkgebied: regio Helmond-De Peel
Janneke Welten

Janneke Welten

Adviseur werkgeversdiensten
Branche: Zakelijke dienstverlening
Werkgebied: regio Helmond-De-Peel
Cristel van der Burgt-Franssen

Cristel van der Burgt-Franssen

Accountmanager
Branche: algemeen
Werkgebied: Geldrop-Mierlo en Laarbeek