Het Breed offensief verandert

Vanaf 1 juli worden er vanuit Breed offensief landelijk een aantal veranderingen doorgevoerd om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking en een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten.

Het breed offensief is er om meer mensen aan het werk te krijgen

Waarom een breed offensief?

Ongeveer de helft van de mensen met een arbeidsbeperking heeft nog geen werk. En slechts ongeveer 1 op de 12 werkgevers heeft iemand met een arbeidsbeperking in dienst. Met het breed offensief heeft het kabinet maatregelen voorgesteld om meer mensen met een beperking aan een baan te helpen en aan het werk te houden. Zo is het makkelijker voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen en wordt werk voor mensen met een arbeidsbeperking aantrekkelijker.

Lees meer op Rijksoverheid.nl

Wat verandert er?

  • Het aanvragen van Loonkostensubsidie (LKS) is voor werkgevers makkelijker gemaakt. Vanuit het eerdere project ‘preferent proces LKS’ zijn er al een aantal verbeteringen doorgevoerd. Wat nu is gewijzigd, is dat zowel werkgevers als werknemers die een reguliere plaatsing via Senzer hebben alsnog aanvraagrecht hebben. Daarnaast kan het LKS binnen 6 maanden na startdatum aangevraagd worden.
  • Er is vanaf 1 juli hulp op maat aan te vragen voor werknemers. Dat wil zeggen dat werknemers het recht hebben om aanvragen te doen voor ondersteuning of werkplekaanpassingen die hen helpen aan (ander) betaald werk te komen of betaald werk te behouden.
  • Er is meer duidelijkheid over welke re-integratiemiddelen een werkgever kan krijgen en gebruiken.
  • De zoektermijn voor jongeren met een arbeidsbeperking wordt afgeschaft. De bijstandsaanvraag (inclusief de vraag naar arbeidsondersteuning) van jongeren met een arbeidsbeperking wordt meteen behandeld. Eerder gold een ‘zoektermijn (naar werk of opleiding)’ van vier weken voordat een uitkering werd toegekend. Belangrijke opmerking daarbij is dat Senzer hier al maatwerk in toepaste, maar dat is nu dus landelijk geformaliseerd en geharmoniseerd.

De volgende verbeteringen vanuit Breed offensief zijn al eerder doorgevoerd:

  • Inkomen uit deeltijdwerk gaat niet meer volledig af van de bijstandsuitkering van de werknemer die werkt met loonkostensubsidie.
  • De kostendelersnorm is gewijzigd zodat jongeren tot 27 jaar niet meetellen als kostendeler voor hun huisgenoten.
  • De administratie bij ziekmeldingen voor werkgevers is versimpeld.
Persoon werkzaam in de keuken
Suzanne en Thom in overleg tijdens het werk met glasplaat

Participatiewet en inclusieve werkgelegenheid in beweging

De Participatiewet en de doelgroep die gebruik maakt van deze wet is in verandering. Zo zien we dat de wetgeving steeds maar aangepast wordt langs de lijnen van menselijke maat/maatwerk, vertrouwen, eenvoud en aantrekkelijker maken van inclusief werk. Dit gebeurt vanuit de programma’s ‘Participatiewet in Balans’ en ‘Breed offensief’. Voorbeelden zijn de 1200 euro aan giften die niet meer meetellen als inkomen voor bijstandsgerechtigden en de verhoging van de leeftijd van de kostendeler naar 27 jaar.

Lees hier meer over de participatiewet

De doelgroep verandert

Ook de doelgroep die wij als Senzer begeleiden is, mede door de gunstige arbeidsmarkt, aan het veranderen. Het aantal uitkeringsgerechtigden groeit weer en we verwachten ook voor de komende jaren nog een (kleine) toename. In de groep zitten ook kwetsbare mensen die tussen wal en schip vallen. Om te zorgen dat de mensen bij Senzer en/of bij ketenpartners zoals WSP Helmond-De Peel de juiste hulp krijgen hebben we projecten gestart zoals Simpel Switchen, Beschut werk, intensivering dienstverlening kwetsbare doelgroepen en eerder Loonkostensubsidie.

Vrolijke werknemers met flessen

WSP Helmond-De Peel is er voor werkgevers

Heb je vragen over het Breed offensief, of kunnen we je ergens anders mee helpen? Onze adviseurs staan voor je klaar. We laten je graag de voordelen van inclusief ondernemen zien en helpen je bij de mogelijke drempels die je ziet op weg naar inclusief werkgeverschap.

Harpreet Sidhu

Harpreet Sidhu

Adviseur werkgeversdiensten
Branche: Zakelijke dienstverlening
Werkgebied: regio Helmond-De Peel
Anne Loeffen

Anne Loeffen

Adviseur werkgeversdiensten
Branche: Zorg & Welzijn
Werkgebied: regio Helmond-De Peel
Nicole Buijs

Nicole Buijs

Adviseur inclusief bedrijfsadvies
Branche: algemeen
Werkgebied: regio Helmond-De Peel
Linda Koolhaas

Linda Koolhaas

Accountmanager
Branche: algemeen
Werkgebied: Asten, Deurne en Someren