De banenafspraak

De banenafspraak is de afspraak tussen overheid en werkgevers om meer banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het doel van de banenafspraak is om de arbeidsmarkt inclusiever te maken, de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en gelijke kansen te bieden aan iedereen, ongeacht eventuele beperkingen.

Wat houdt de Banenafspraak in?

Werkgevers hebben afgesproken om in 2026 in totaal 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze banen worden gerealiseerd in zowel de marktsector als de overheid. Werkgevers die meedoen aan de banenafspraak kunnen profiteren van verschillende voordelen.

Thom aan het glassnijden
Heftruck met textiel en werknemer

De voordelen van de banenafspraak

Een belangrijk voordeel is dat werkgevers kunnen rekenen op ondersteuning en advies bij het in dienst nemen en begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking.

Als werkgever krijg je toegang tot specialistische kennis en expertise op het gebied van inclusief werkgeverschap. Ze kunnen werkgevers helpen bij:

  • Vinden van geschikte kandidaten
  • Opzetten vanpassende werkplekaanpassingen
  • Bieden van de juiste begeleiding.

Financiële voordelen van de banenafspraak

Daarnaast kunnen werkgevers die voldoen aan de banenafspraak in aanmerking komen voor subsidies en financiële tegemoetkomingen. Zo is er de mogelijkheid tot loonkostensubsidie, waarbij werkgevers een vergoeding ontvangen voor het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de productiviteit van de werknemer met een arbeidsbeperking. Ook zijn er regelingen zoals de no-riskpolis, waarbij werkgevers beschermd worden tegen loondoorbetalingsverplichtingen bij ziekte van de werknemer.

werknemers VDL interactie
Man en vrouw kijken naar computer

Inclusief ondernemen met de banenafspraak

Het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking biedt werkgevers nog meer voordelen. Het zorgt voor een diverser personeelsbestand, wat kan leiden tot een verrijking van de bedrijfscultuur en een breder scala aan talenten en vaardigheden binnen de organisatie. Werknemers met een arbeidsbeperking zijn vaak zeer gemotiveerd en loyaal, wat kan bijdragen aan een positieve werksfeer en een hogere betrokkenheid van het personeel.

Daarnaast draagt het bieden van inclusieve werkgelegenheid bij aan een positief imago van de organisatie. Het toont maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid, wat zowel intern als extern gewaardeerd wordt. Het kan helpen bij het aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers en het vergroten van het vertrouwen van klanten en stakeholders in je organisatie.

Meer over Inclusief Ondernemen

Het doelgroepregister

Het doelgroepregister is het register waarin alle mensen staan die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen. Met de gegevens uit het doelgroepregister kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of werkgevers zorgen voor voldoende extra banen. Werkgevers kunnen het doelgroepregister gebruiken om op te zoeken of potentiële nieuwe werknemers in het register staan.

Lees meer op de website van UWV
Robin met bladblazer

WSP Helmond-De Peel is er voor werkgevers

Bij WSP Helmond-De Peel staan we klaar om werkgevers te ondersteunen bij het benutten van de voordelen die de banenafspraak biedt. Ons team van professionals adviseert en begeleidt werkgevers bij het realiseren van inclusieve werkgelegenheid en het invullen van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Al je vragen over de banenafspraak snel en goed beantwoord

Adviseur Werkgevers WSP receptie

Stel je vraag direct

Elke werkdag bereikbaar tussen 8:30 uur en 17:00 uur

Laat een van onze accountmanagers je terugbellen