Het doelgroepregister

Om te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking een gelijke kans krijgen op de arbeidsmarkt is er een afspraak tussen het kabinet en werkgevers gemaakt. De zogenaamde banenafspraak zorgt voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Om inzichtelijk te maken wie voor deze banenafspraak in aanmerking komen is het doelgroepregister in het leven geroepen.

Robin en Henkes samen bij vijver

Wat is het doelgroepregister?

Het doelgroepregister is het register waarin alle mensen staan die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen. Met de gegevens uit het doelgroepregister kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of werkgevers zorgen voor voldoende extra banen. Werkgevers kunnen het doelgroepregister gebruiken om op te zoeken of potentiële nieuwe werknemers in het register staan.

Lees meer op de website van UWV

Wanneer word je opgenomen in het doelgroepregister?

Mensen worden opgenomen in het doelgroepregister als een van de onderstaande situaties van toepassing is:

  • Ze vallen onder de participatiewet. Het UWV heeft na een beoordeling van het arbeidsvermogen vastgesteld dat er niet zelfstandig het minimumloon verdiend kan worden.
  • Er is bij het UWV een beoordeling van het arbeidsvermogen aangevraagd. En er is vastgesteld dat de persoon een (voormalig) leerling is in het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs.
  • Er is een WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) indicatie.
Suzanne en Thom in gesprek tijdens het werk

De banenafspraak

In het doelgroepregister staan alle mensen geregistreerd die onder de banenafspraak vallen. De banenafspraak is de afspraak tussen overheid en werkgevers om meer banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De gegevens in het doelgroepregister zijn vanwege de Wet bescherming persoonsgegevens beperkt in te zien. Welke gegevens uit het doelgroepregister op te vragen zijn, hangt af van het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt. Burgers en werkgevers kunnen alleen opvragen óf en tot wanneer iemand is geregistreerd in het doelgroepregister.

De werkwijze van het doelgroepregister

Werkgevers kunnen online via het UWV portaal informatie opvragen uit het doelgroepregister. Een werkgever kan de informatie online opvragen via het werkgeversportaal op uwv.nl. Hier kan de werkgever met een burgerservicenummer zien of een werknemer, sollicitant, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer in het doelgroepregister is opgenomen en meetelt voor de banenafspraak. Ook is het mogelijk om informatie op te vragen met het loonheffingnummer.

Naar het werkgeversportaal van UWV
William Verkoelen en werknemer in de keuken

Heb je nog vragen over het doelgroepregister?

Of kunnen we je ergens anders mee helpen? Onze adviseurs staan je graag bij met alle vraagstukken die je hebt omtrent het doelgroepregister, subsidies & regelingen of vragen over inclusief ondernemen in het algemeen.

Cristel van der Burgt-Franssen

Cristel van der Burgt-Franssen

Accountmanager
Branche: algemeen
Werkgebied: Geldrop-Mierlo en Laarbeek
Abdel Zariouh

Abdel Zariouh

Manager Werkgeversdienstverlening
Branche: algemeen
Werkgebied: regio Helmond-De Peel
Anne Loeffen

Anne Loeffen

Adviseur werkgeversdiensten
Branche: Zorg & Welzijn
Werkgebied: regio Helmond-De Peel
Carel Retera

Carel Retera

Adviseur arbeid & innovatie
Branche: algemeen
Werkgebied: regio Helmond-De Peel