Per 1 augustus nieuwe Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van kracht

De wet verandert. Met ingang van 1 augustus 2022 wordt de Wet ‘implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ actief. Met deze wet beschermt de overheid werknemers door de werkgever te verplichten om informatie rondom arbeidsvoorwaarden en werktijden duidelijk te vermelden bij ingang van een nieuw arbeidscontract. Daarnaast moeten de nieuwe regels het aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt bevorderen, door werknemers verplichte scholing kosteloos en doorbetaald aan te bieden. In deze blog lees je wat dit voor jouw organisatie betekent.

Met name van belang voor oproepkrachten

Het doel van deze nieuwe wet is om werknemers beter te informeren over hun arbeidsvoorwaarden en voorspelbare werktijden te bevorderen. Als werknemer weet je zo beter waar je aan toe bent. Zeker als je veel oproepkrachten binnen je organisatie hebt, is deze nieuwe wet van belang. Deze oproepkrachten worden nu namelijk vaak op het laatste moment opgeroepen en hebben zo weinig zekerheid in hun werkende bestaan. De nieuwe wet moet daar verandering in brengen.

Naast de duidelijkheid over werktijden en arbeidsvoorwaarden, bevat de nieuwe wet ook een scholingselement. Werkgevers moeten per 1 augustus namelijk verplichte scholing kosteloos en doorbetaald aanbieden aan werknemers.

Factsheet Rijksoverheid

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de praktijk

Wat betekent dit voor jou als werkgever? Per 1 augustus moet je bij de start van een arbeidsovereenkomst duidelijkheid bieden over werkdagen en start- en eindtijden. Als dit niet haalbaar is, kan je een voorstel van referentiedagen- en uren voor de werknemer afgeven. Dit geeft de werknemer de vrijheid om een oproep te weigeren als je de hem of haar te laat oproept. Werknemers die langer dan 26 weken in dienst zijn, mogen een verzoek tot meer voorspelbare en zekere tijden indienen.

Concreet ben je als werkgever vanaf 1 augustus verplicht om de volgende elementen in je arbeidscontract op te nemen:

  • Duur van proefperiode en bijbehorende voorwaarden
  • Plaats van het werk
  • Duidelijkheid over werktijden
  • Vakantie en verlofregelingen
  • Ontslagprocedure met vermelding van opzegtermijnen
  • Beloning met eventuele vermelding van extra vergoedingen

Deze informatie wordt uiterlijk één week na aanvang van werkzaamheden verstrekt.

Zorg jij dat je voldoet aan de nieuwe wetgeving? Lees er meer over op de website van de Rijksoverheid of download direct de factsheet. Wil je nog eens sparren? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Al je vragen over inclusief ondernemen snel en goed beantwoord

Adviseur Werkgevers WSP receptie

Stel je vraag direct

Elke werkdag bereikbaar tussen 8:30 uur en 17:00 uur

Laat een van onze collega’s je terugbellen