Een vluchteling uit Oekraïne in dienst nemen?

De oorlog in Oekraïne heeft veel impact. Veel mensen moeten hun leven achterlaten en komen vanuit Oekraïne naar Nederland. Door de overheid wordt rekening gehouden met grootschalige én langdurige opvang van vluchtelingen: naar schatting komen er in totaal tussen de 100.000 en 150.000 Oekraïense vluchtelingen naar Nederland. Zij hebben recht op werk, zorg, onderwijs en sociale voorzieningen.

Vanuit de gemeenten is in eerste instantie de focus gelegd op het verzorgen van woonruimte en het verstrekken van leefgeld. Hierna wordt in kaart gebracht welke vluchtelingen beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en hoe deze het beste benaderd kunnen worden. Hierbij hebben we uiteraard ook oog voor bijvoorbeeld zorg voor kinderen en eventuele traumatische oorlogservaringen.

Wil jij als werkgever Oekraïense vluchtelingen in dienst nemen? En weten wat hier allemaal bij komt kijken? Lees dan dit nieuwsbericht.

Mag ik als werkgever zomaar een vluchteling uit de Oekraïne in dienst nemen?

Ja, dat mag. Voorheen moest je als werkgever een tewerkstellingsvergunning aanvragen, maar deze vervalt vanaf 1 april 2022. Nu mogen vluchtelingen dus ‘gewoon’ in loondienst te werken. Dit geldt voor vluchtelingen die rechtmatig in Nederland verblijven op grond van de Richtlijn tijdelijke bescherming. De werkgever heeft dus geen tewerkstellingsvergunning nodig, maar moet wel een melding doen bij UWV. Dit meldingsformulier is te vinden op de website van werk.nl.

De Arbeidsinspectie houdt toezicht op de naleving door werkgevers van de arbeidswetten. Niet melden is een overtreding waarvoor de werkgever een boete kan krijgen. Nadat UWV de melding heeft ontvangen, sturen ze een ontvangstbevestiging. De werknemer kan 2 werkdagen nadat de melding bij UWV binnen is starten met werken.

Meldingsformulier

Welke documenten heeft een vluchteling nodig?

Om te kunnen werken hebben vluchtelingen een document nodig waaruit hun verblijfsstatus als tijdelijke beschermde blijkt en een Burgerservicenummer (BSN). Dit wordt geregeld bij de gemeente waar de vluchteling zich (tijdelijk) inschrijft.

Let op: dit kost tijd. Daarom geldt een overgangsperiode van 4 maart tot en met 30 mei 2022. Tijdens deze overgangsperiode geldt een vrijstelling voor alle Oekraïense vluchtelingen die hun nationaliteit aan de hand van documenten kunnen aantonen. Meer informatie lees je op de website van UWV.

Info website UWV
Oekraïne

Welke rechten heeft een vluchteling uit Oekraïne die in Nederland werkt?

Een vluchteling uit Oekraïne heeft dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer. Bijvoorbeeld recht op een veilige werkplek, pauzes, vakantiedagen en het minimumloon. De Arbeidsinspectie controleert of bedrijven zich aan de regels houden.

Mag een vluchteling uit Oekraïne vrijwilligerswerk doen?

Ja, Oekraïense vluchtelingen mogen vrijwilligerswerk doen mits zij onder de Richtlijn tijdelijke bescherming vallen. Hiervoor is geen tewerkstellingsvergunning nodig, maar UWV toetst wel of het gaat om vrijwilligerswerk. De organisatie moet daarom een vrijwilligersverklaring aanvragen bij UWV. Deze verklaring is 3 jaar geldig en geldt niet voor 1 persoon, maar voor het soort vrijwilligerswerk. Meer info lees je op de website van UWV.

Info website UWV
Oekraïense vlaggen

Bied jij werkkansen aan Oekraïense vluchtelingen?

Heb je interesse om eventueel Oekraïense vluchtelingen in dienst te nemen? Vul dan zeker onderstaand contactformulier in. Een van onze adviseurs of accountmanagers neemt dan contact met je op om je vraag te beantwoorden en je vacature te bespreken. Je ontvangt daarna zo snel mogelijk een terugkoppeling over het verdere verloop en hoe je in contact kunt komen met geïnteresseerde kandidaten.

Heb je werkkansen of vragen over het in dienst nemen van Oekraïense vluchtelingen neem dan contact met ons op

Adviseur Werkgevers WSP receptie

Stel je vraag direct

Elke werkdag bereikbaar tussen 8:30 uur en 17:00 uur

Laat een van onze collega’s je terugbellen