De 8 vragen aan…

Vincent Neijts
Zorgmanager GGZ Oost Brabant

Project Hoofdzaak Werk regio Helmond – de Peel
Meer mensen met een psychische kwetsbaarheid duurzaam aan het werk helpen

Portret Vincent Neijts

Over GGZ Oost Brabant in het kort:

GGZ is een instelling die gericht is op het voorkomen en
behandelen van mentale en emotionele problemen en stoornissen. Bij het GGZ Oost Brabant wordt er samen met (hoog)specialistische behandelaren gezocht en gewerkt aan het terugkrijgen van de regie over je eigen leven.

Bezoek de website van GGZ Oost Brabant

Vraag 1

Wat is de reden dat GGZ zich heeft aangesloten bij het project Hoofdzaak Werk?

“De voornaamste reden dat GGZ zich heeft aangesloten bij het project Hoofdzaak Werk is dat werk als actor vaak wordt onderschat. Werk en behandeling zijn juist goed te combineren en werkt goed voor de eigenwaarde van een cliënt.”

Vraag 2

Waar denk jij dat werkgevers het meest tegenaanlopen bij het aannemen van iemand met een psychische kwetsbaarheid?

“Wat wij vooral zien is dat werkgevers veel onwetendheid hebben over psychische kwetsbaarheid en wat een traject zowel voor de werkgever als werknemer kan betekenen. Trajectbegeleiders van het IPS traject kunnen deze ‘koudwatervrees’ goed wegnemen door afgestemd op de behoeftes van de cliënt en werkgever begeleiding te bieden. Zo kan een trajectbegeleider bijvoorbeeld ondersteuning op de werkplaats voor de cliënt bieden en kan een werkgever geïnformeerd worden over onder andere ondersteuningsmogelijkheden.“

Vraag 3

Wat is volgens jou het voordeel voor de werkgever van het aannemen van iemand met een psychische kwetsbaarheid?

“Voornamelijk het vergroten van de diversiteit op de werkvloer. Deze diversiteit versterkt de cohesie binnen een team. Een divers team met verschillende (psychische) achtergronden kunnen elkaar op verschillende vlakken aanvullen doordat er inspraak is vanuit verschillende perspectieven en ervaringen.”

Vraag 4

Wat is jouw persoonlijke ervaring bij het aannemen van een persoon met een psychische kwetsbaarheid?

“Voorheen, tijdens mijn werk in de verslavingszorg, bleek dat er vaak sprake was van een betere aansluiting bij mensen die zelf te maken hebben gehad met psychische kwetsbaarheid met cliënten dan wanneer dat niet het geval was. Er waren dan ook verschillende ervaringsdeskundigen in dienst met een psychische kwetsbaarheid. Wat hier vooral heel goed bij werkte was dat er transparant gesproken kon worden over de personeelszorg.”

Vraag 5

Wat doet GGZ om psychische kwetsbaarheid bij eigen werknemers (preventief) te voorkomen?

“Het belangrijkste dat wij doen is een sfeer creëren waarin psychische kwetsbaarheid bespreekbaar is, iedereen heeft namelijk wel eens te maken met kwetsbaarheid. Mocht iemand nou echt ergens mee zitten dan kan er altijd met iemand over gesproken worden, of het nou een leidinggevende is of bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon. Normaal gesproken is het al voldoende om er met het eigen team over te kunnen spreken; het meest preventieve ben je namelijk zelf en je team.”

Vraag 6

Hoe maken jullie psychische kwetsbaarheid bespreekbaar op de werkvloer?

“Binnen onze teams is er zowel intervisie als supervisie, tijdens deze momenten is er altijd de ruimte om te reflecteren op eigen professie en kunnen. Naast de persoonlijke aandacht die er binnen de teams is, is er ook sprake van een sfeer waarin openheid juist aangemoedigd wordt.”

Vraag 7

Heb je zelf wel eens te maken gehad met psychische kwetsbaarheid?

“Zelf heb ik nooit te maken gehad met een psychische kwetsbaarheid. Ik ben zeker wel eens tegen moeilijkheden aangelopen maar dankzij een fijn netwerk van collega’s en een fijne thuisbasis waar ik steun uit heb kunnen halen, is dat steeds voldoende gebleken. Met dit netwerk van collega’s heb ik zelfs nog contact ook al ben ik niet meer werkzaam op dezelfde werkplek. Eigenlijk gun ik iedereen een fijn en stabiel team.”

Vraag 8

Wat doe jij om je eigen mentale welzijn te bevorderen na een dag werken?

“Ik vind het heerlijk om lekker uitgebreid te koken, te sporten en met de motor op pad te gaan.

Wat mij écht goed doet is samen zijn met mijn vrouw en kinderen. Ondanks dat de kinderen al uit huis zijn vind ik (en zij) het heerlijk om bijvoorbeeld met zijn allen op wintersport te gaan. Ik kan dan echt genieten van de tijd die we voor elkaar vrijmaken.”

Al je vragen over inclusief ondernemen snel en goed beantwoord

Adviseur Werkgevers WSP receptie

Stel je vraag direct

Elke werkdag bereikbaar tussen 8:30 uur en 17:00 uur

Laat een van onze collega’s je terugbellen

    Bumper project Hoofdzaak Werk