De 8 vragen aan…

Marion van Limpt
Algemeen directeur Senzer

Project Hoofdzaak Werk regio Helmond – de Peel
Meer mensen met een psychische kwetsbaarheid duurzaam aan het werk helpen

Portret Marion van Limpt

Over Senzer in het kort:

Voor onze arbeidsmarktregio is Senzer het kennis- en expertisecentrum en uitvoerder op het gebied van de Participatiewet en daarmee inclusiviteit op de arbeidsmarkt. We helpen inwoners van onze regio die het op eigen kracht niet lukt om werk te vinden of te houden en die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. We helpen ze bij het vinden van werk en eventueel met een uitkering. Samen met werkgevers zorgen we ervoor dat er voldoende werk beschikbaar is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bezoek de website van Senzer

Vraag 1

Wat is de reden dat Senzer zich heeft aangesloten bij het project Hoofdzaak Werk?

“Wij zijn er voor mensen die aan de zijlijn staan. Dus ook voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. De afgelopen jaren hebben we een groei gezien in het aantal mensen met een psychische kwetsbaarheid die niet mee kunnen doen. Wij vinden dat we deze mensen moeten helpen door middel van ondersteuning en door werkgevers te informeren over psychische kwetsbaarheid. Iedereen moet de kans krijgen om goed te kunnen landen.”

Vraag 2

Waar denk jij dat werkgevers het meest tegenaanlopen bij het aannemen van iemand met een psychische kwetsbaarheid?

“Van de mensen die niet kunnen meedraaien op de arbeidsmarkt gaat het bij de mensen met een psychische kwetsbaarheid om een grote groep die groeiende is. Uit onderzoek blijkt dat werkgevers niet staan te springen om mensen met een psychische kwetsbaarheid aan te nemen. Werkgevers of leidinggevenden kunnen vaak niet goed inschatten wat het betekent om een medewerker met een psychische kwetsbaarheid in dienst te nemen. Daarover praten is vaak nog een taboe.”

Vraag 3

Wat is volgens jou het voordeel voor de werkgever van het aannemen van iemand met een psychische kwetsbaarheid?

“Er is een grote krapte op de arbeidsmarkt. We zien dat bedrijven die openstaan voor mensen die een extra steuntje, werkaanpassingen of begeleiding nodig hebben een veel bredere groep hebben waaruit zij kunnen werven. Deze bedrijven hebben minder last van de personele krapte. Inclusief werken betaalt zich echt uit, vooral in deze tijd.”

Vraag 4

Wat is jouw persoonlijke ervaring bij het aannemen van een persoon met een psychische kwetsbaarheid?

“Bij Senzer zijn verschillende mensen met een (psychische) kwetsbaarheid aan het werk. Ikzelf vind het goed en nodig dat er, naast talenten, over kwetsbaarheden gesproken wordt, zo kunnen we kijken naar wat ervoor nodig is om iemand volledig in zijn kracht te kunnen zetten. Dit geldt niet alleen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, maar voor iedereen.”

Vraag 5

Wat doet Senzer om psychische kwetsbaarheid bij eigen werknemers (preventief) te voorkomen?

“Een veerkrachtige organisatie vraagt om medewerkers die zich goed voelen. We investeren op vakmanschap en ook op persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. We gaan daarbij uit van eigen kracht, talenten en verantwoordelijkheid. Maar ook van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel. Je maakt immers onderdeel uit van het geheel en alleen samen krijgen we ons werk voor elkaar. Je goed voelen, thuis voelen, ervaren dat je onderdeel bent van het geheel en als professional en als mens kunnen groeien. Dat is volgens mij het beste recept om mensen te laten excelleren. Dat geldt voor iedereen, voor medewerkers van de begeleidingsorganisatie Senzer en voor mensen waarvoor wij werken.”

Vraag 6

Hoe maken jullie psychische kwetsbaarheid bespreekbaar op de werkvloer?

“Dit doen we door onze medewerkers serieus te nemen, goed contact te houden en het gesprek aan te gaan als dat nodig is. Daarnaast proberen we onder andere (psychische) kwetsbaarheid onder de aandacht te brengen door in te zetten op projecten zoals Hoofdzaak Werk. Hierdoor hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan het normaliseren van psychische kwetsbaarheid.”

Vraag 7

Heb je zelf wel eens te maken gehad met psychische kwetsbaarheid?

Zelf heb ik me wel eens kwetsbaar gevoeld en dat gebeurt ongetwijfeld nog wel eens. Volgens mij is dat heel menselijk. Ik heb het geluk dat ik fijne, goede mensen om mij heen heb waar ik op terug kan vallen. Dat is heel belangrijk, voor iedereen, binnen en buiten het werk.

Vraag 8

Wat doe jij om je eigen mentale welzijn te bevorderen na een dag werken?

“Na een hele dag op kantoor of in het bedrijf móet ik naar buiten. Dan ga ik lekker zwemmen, fietsen of wandelen. Heerlijk!”

Al je vragen over inclusief ondernemen snel en goed beantwoord

Adviseur Werkgevers WSP receptie

Stel je vraag direct

Elke werkdag bereikbaar tussen 8:30 uur en 17:00 uur

Laat een van onze collega’s je terugbellen

    Bumper project Hoofdzaak Werk