Breed offensief: vergroting marktkansen voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt

Per 1 juli zijn er vanuit ‘Breed offensief’ landelijk enkele veranderingen doorgevoerd om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Wil je als werkgever profiteren van het brede potentieel van de arbeidsmarkt? Neem dan zeker contact met ons.

Neem contact op met een van onze collega's
Handen schudden
Man en vrouw kijken naar computer

Maatregelen uit het ‘Breed offensief’ vanaf 1 juli 2023

  • Loonkostensubsidie (LKS) is voor werkgevers makkelijker gemaakt.
  • Werknemers kunnen voortaan zelf ondersteuning of werkplekaanpassingen aanvragen die hen helpen ander werk te krijgen of eigen werk te behouden.
  • Meer duidelijkheid over welke re-integratiemiddelen een werkgever kan krijgen.
  • De bijstandsaanvraag (inclusief de vraag naar arbeidsondersteuning) van jongeren met een arbeidsbeperking kan meteen worden behandeld. Eerder gold een zoektermijn (naar werk of opleiding) van vier weken voordat een uitkering werd toegekend.

Eerdere verbeteringen vanuit Breed offensief

  • Inkomen uit deeltijdwerk gaat niet meer volledig af van de bijstandsuitkering van de werknemer die werkt met loonkostensubsidie.
  • De kostendelersnorm is gewijzigd zodat jongeren tot 27 jaar niet meetellen als kostendeler voor hun huisgenoten.
  • De administratie bij ziekmeldingen is voor werkgevers versimpeld.
Man werkt in de zorg

Waarom een ‘Breed offensief’?

Ongeveer de helft van de mensen met een arbeidsbeperking heeft nog geen werk. En ongeveer 1 op de 12 werkgevers heeft iemand met een arbeidsbeperking in dienst. Met het ‘Breed offensief’ heeft het kabinet maatregelen genomen om meer mensen met een beperking aan een baan helpen en aan het werk houden. Zo is het makkelijker voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen en wordt werk voor mensen met een arbeidsbeperking aantrekkelijker.

Lees meer op de website van de Rijksoverheid >>

Participatiewet en inclusieve werkgelegenheid in beweging

De Participatiewet en de doelgroep die gebruik maakt van deze wet is in verandering. De wetgeving wordt steeds meer aangepast langs de lijnen van vertrouwen, menselijke maat, eenvoud en aantrekkelijker maken van inclusief werk en werkgeverschap. Landelijk gebeurt dit vanuit de programma’s ‘Participatiewet in Balans’ en ‘Breed offensief’.

Lees meer over inclusief ondernemen

Al je vragen over inclusief ondernemen snel en goed beantwoord

Adviseur Werkgevers WSP receptie

Stel je vraag direct

Elke werkdag bereikbaar tussen 8:30 uur en 17:00 uur

Laat een van onze collega’s je terugbellen